Skogsjö Gård är ett familjeföretag som bedriver ekologisk växtodling fr.o.m 1994 och ekologisk grisuppfödning fr.o.m 2000 i Munsala. På gården arbetar 3 personer heltid med växtodlingsarbeten och djurskötsel.

 

Skogsjö Gris Ab sköter om slaktning, styckning och marknadsföring av ekogrisköttet. Slaktnings och styckningstjänster köps för närvarande in av andra företag i närheten. 

 

Ekologisk växtodling innebär att konstgödsel, växtskyddsmedel, glyfosater, stråstärkare och tillväxthämmande kemiska preparat inte är tillåtna. Gödslingen inom ekoväxtodlingen består av baljväxternas kvävebindande knölar (ärter, bönor och klöver har sådana) och naturlig gödsel från grisarna. Ogräsbekämpningen bedrivs mekaniskt genom att bearbeta åkrarna före sådd och efter skörd.

På våra åkrar odlas korn, havre, vete, ärter, ryps och bönor som tillsammans med mineraler och vitaminer blir till foder åt våra grisar. Klöver och timotej odlas även på åkrarna, dessa skördas som torrhö och ges dagligen åt grisarna. 

 

Ekologisk grisuppföldning kräver mera utrymme åt varje gris med mycket dagsljus och rasthage utomhus under sommarhalvåret. Griskultingarna får även vara en längre tid med sin modersugga. Suggorna är frigående även under grisningen.

Grisarnas foder skall bestå av naturliga ekologiskt odlade grödor. Syntetiska, på kemisk väg producerade aminosyror för att optimera tillväxten är inte tillåtna, genmodifierade grödor får naturligtvis inte heller användas i ekologisk produktion. Uppfödningstiden är därför ungefär en månad längre jämfört med en konventionell gris.

Mera information om ekologisk produktion fås från Eviras hemsidor eller genom att kontakta Skogsjö Gris info@skogsjo.fi

http://www.evira.fi/portal/se/evira/sakenheter/ekologisk_produktion/