Gårdsbutiken öppnades 11.7-14

Butiken besöktes av ca 80 personer, väldigt roligt att så många kom hit.

Här är en bild av butiken från insidan